Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se calculează în funcţie de cotizaţiile la sistemul de securitate socială din ultimele 180 zile anterioare datei intrării în şomaj. Astfel, în primele 180 zile şomerul va primi 70% din baza de calcul, iar începând cu a 181-a zi va primi 60% din baza de calcul, potrivit ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României în Spania, citaţi de ANOFM.

Astfel, în 2009, şomerii care nu au copii în întreţinere pot primi o indemnizaţie minimă de şomaj de 492,08 euro sau una maximă de 1.076,44 euro, în funcţie de nivelul luat în calcul la salariul minim interprofesional, la care se adaugă o şesime din plăţile suplimentare.

În cazul şomerilor care au copii în întreţinere, nivelul minim este de 658,16 euro (1 copil), iar nivelul maxim este de 1.230,22 euro (în funcţie de numărul acestora). "Nivelul maxim al indemnizaţiei de şomaj nu poate depăşi 1.384 euro", se mai arată în comunicat.

Indemnizaţia de şomaj se poate acorda pe o perioadă de cel puţin 120 zile (4 luni), pentru minimum 360 de zile cotizate sau de cel mult 720 zile (24 luni) pentru cel puţin 2.160 de zile cotizate (6 ani).