Moderatori: Moderators
Pagina 5/5 |< < 2 3 4 5
Forum Alimentari RSSReply
Posta jurdica si Informatii legislative scrise de domnu avocat Lucian Pitigoi
AutorDescriere extinsa:
Admin
Administrator
Avatar

Posturi: 678
Contributii: 274

Sex: _MALE_
Online: Nu
Data: 21/07/2011 19:08
Re: Posta jurdica si Informatii legislative scrise de domnu avocat Lucian Pitigoi
#post3864
Informatii legislative


Am primit mai multe scrisori de la diversi cetateni romani care ne solicita informatii cu privire la despagubirile ca urmare a pronuntarii unor hotarari, erori judiciare. Legea romana prevede posibilitatea incasarii unor drepturi materiale de catre persoanele care au suferit condamnari nedrepte sau au fost arestati nelegitim. Redam textile din lege ce intereseaza victimele unor erori judiciare.


Art. 504 - Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei
Persoana care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite, daca in urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.
Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, in cursul procesului penal, a fost privata de libertate ori careia i s-a restrans libertatea in mod nelegal.
Privarea sau restrangerea de libertate in mod nelegal trebuie stabilita, dupa caz, prin ordonanta a procurorului de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonanta a procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotarare a instantei de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin hotarare definitiva de achitare sau prin hotarare definitiva de incetare a procesului penal pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j). Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privata de libertate dupa ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei.

Art. 505 - Felul si intinderea reparatiei
La stabilirea intinderii reparatiei se tine seama de durata privarii de libertate sau a restrangerii de libertate suportate, precum si de consecintele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa.
Reparatia consta in plata unei sume de bani sau, tinandu-se seama de conditiile celui indreptatit la repararea pagubei si de natura daunei produse, in constituirea unei rente viagere ori in obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa sa fie incredintat unui institut de asistenta sociala si medicala.
Persoanelor indreptatite la repararea pagubei, care inainte de privarea de libertate erau incadrate in munca, li se calculeaza, la vechimea in munca stabilita potrivit legii, si timpul cat au fost private de libertate.
Reparatia este, in toate cazurile, suportata de stat, prin Ministerul Finantelor Publice.

Art. 506 - Actiunea pentru repararea pagubei
Actiunea pentru repararea pagubei poate fi pornita de persoana indreptatita, potrivit art.
504, iar dupa moartea acesteia poate fi continuata sau pornita de catre persoanele care se aflau in intretinerea sa.
Actiunea poate fi introdusa in termen de 18 luni de la data ramanerii definitive, dupa caz, a hotararilor instantei de judecata sau a ordonantelor procurorului, prevazute in art. 504. Pentru obtinerea repararii pagubei, persoana indreptatita se poate adresa tribunalului in a carui circumscriptie domiciliaza, chemand in judecata civila statul, care este citat prin Ministerul Finantelor Publice.
Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Art. 507 - Actiunea in regres
In cazul in care repararea pagubei a fost acordata potrivit art. 506, cat si in situatia in care statul roman a fost condamnat de catre o instanta internationala, actiunea in regres impotriva aceluia care, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, a provocat situatia generatoare de daune, este obligatorie.
Portalul Romanului adevarat !!!! www.strainatate.org
Delete Edit Quote
 
Admin
Administrator
Avatar

Posturi: 678
Contributii: 274

Sex: _MALE_
Online: Nu
Data: 21/07/2011 19:08
Re: Posta jurdica si Informatii legislative scrise de domnu avocat Lucian Pitigoi
#post3865
Posta juridica


Intrebare: A.M a depus o cerere pentru despagubiri conform legii 290/2003. Cererea sa, a fost aprobata, Prefectura Bucuresti nu a pronuntat solutia si nu a fost comunicata petitionarului.

Raspuns: Aveti la indemana calea de chemare in judecata a Prefecturii Bucuresti, daca nu v-a raspuns la petitie in 30 zile lucratoare.

Intrebare: Sunt proprietarul unui imobil din Romania si am pierdut actul de proprietate.
Raspuns: Mergeti la cartea funciara la arhivele nationale din judet, ori la notarul care a intocmit actul.
Solicitati un duplicat de pe actul de proprietate.

Intrebare: R.O. doreste sa vina in concediu in Romania cu auto. Doreste cateva informatii privind suspendarea permisului.
Raspuns: Conform ordonantei privind reglementarea pe drumurile publice in Romania, sunt 3 categorii de suspendare provizorie a permisului de conducere.
A- permisul se suspenda pentru 30 zile:
- nu respectati prioritatea de trecere a pietonilor
- nu acordati prioritate de trecere a vehiculelor
- circulati pe culoarea rosie a semaforului
- depasiti pin locuri interzise
- nu respectati semnalele indicatiilor politistului

- va urma in articolul viitor -
Editat: 21/07/2011 19:09
Portalul Romanului adevarat !!!! www.strainatate.org
Delete Edit Quote
 
Admin
Administrator
Avatar

Posturi: 678
Contributii: 274

Sex: _MALE_
Online: Nu
Data: 07/09/2011 20:16
Re: Posta jurdica si Informatii legislative scrise de domnu avocat Lucian Pitigoi
#post3878
Informatii legislative


1. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept constitutional
1.1. Drepturile
Investitorului strain persoana juridica si sunt conferite prin normele de drept constitutional urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de proprietate
Protectia proprietatii private este consacrata constitutional prin prevederile art.41 din Constitutia Romaniei.
Garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea proprietatii indiferent de titular sunt prevazute expres de textul constitutional mentionat.
b) Dreptul persoanei vatamate intr-un drept al sau de o autoritate publica de a obtine recunoasterea dreptului,anularea actului si repararea pagubei
Orice persoan[ fizica sau juridica daca se considera vatamat[ in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei (Constitutia Romaniei din anul 1991, art.48, al.1).
Investitorul strain persoana juridica are garantata constitutional posibiliatatea recunoasterii dreptului pretins.
c) Dreptul de a se adresa justitiei
Accesul liber la justitie este constitutional de art.21 din Constittia Romaniei din anul 1991, atat pentru investitorii straini persoane fizice, cat si pentru investitorii straini persoane juridice.
1.2. Obligatiile
Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei din anul 1991, investitorii straini persoane juridice au ca obligatie respectarea Constitutiei si legilor tarii (art.51)
2. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept civil
2.1. Drepturile
Investitorilor straini persoane juridice[1]le sunt recunoscute prin normele de drept civil urmatoarele drepturi:
a) drepturi patrimoniale;
b) drepturi nepatrimoniale.
2.1.1. Drepturile patrimoniale
Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi reale si drepturi de creanta.
Drepturile reale se impart in drepturi reale principale si drepturi reale accesorii.
2.1.1.1. Drepturile reale
2.1.1.1.1. Drepturile reale principale
Investitorii straini persoane juridice au in Romania urmatoarele drepturi reale principale:
- dreptul de proprietate
- drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate
- dreptul de concesiune
2.1.1.1.1.1. Dreptul de proprietate
Recunoasterea dreptului de proprietate pentru investitorii straini persoane juridice este facuta de Legea nr.35/1991, art.1, lit.d.
Prin textul de lege menionat de recunoaste investitorilor straini persoane juridice dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile or dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile.
2.1.1.1.1.1.1. Dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile
Dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile poate avea ca obiect orice bunuri imobile cu exceptia terenurilor si a locuinelor si altor spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unittailor economice sau bugetare[2].
2.1.1.1.1.1.2. Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile
Investitorii straini persoane juridice pot sa dobandeasca in Romania dreptul de proprietate asupra oric[ror bunuri mobile care se afla in circuitul civil.
2.1.1.1.2. Drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate
Investitorii straini persoane juridice pot sa dobandeasca in Romania urmatoarele categorii de drepturi corespunzatoare dreptului de proprietate:
a) dreptul de uzufruct;
b) dreptul de uz;
c) dreptul de servitute;
d) dreptul de superficie
2.1.1.1.3. Dreptul de concesiune
Dobandirea dreptului de concesiune este reglementata juridic pentru investitorii straini persoane juridice de prevederile Legii nr.15/1990, art.25, de prevederile Legii nr.69/1991, art.76, de prevederile Legii nr.18/1991, art.30, al.2, de prevederile Legii nr.35/1991, art.1, lit.c, de prevederile Legii nr.50/1991, art.10 si prevederile H.G. nr.1228/1990, art.8, al.3.
Prin toate textele de lege mentionate se consacra posibilitatea investitorilor str[ini persoane juridice de a obtine in concesiune activitati economice, servicii publice, unittai de productie, terenuri.
2.1.1.1.4. Drepturile reale accesorii
Investitorii straini persoane juridice au recunoscute in Romania potrivit prevederilor Codului civil urmatoarele drepturi reale accesorii:
a) dreptul de ipoteca;
b) dreptul de gaj;
c) privilegiile;
d) dreptul de retentie.
2.1.1.2. Drepturile de creanta
Investitorilor straini persoane juridice le este recunoscuta in Romania si dobandirea de drepturi de creanta, ei putand avea calitatea de creditori.
2.1.2. Drepturile nepatrimoniale
Investitorii sta[ini persoane juridice au in temeiul normelor de drept civil, in Romania urmatoarele drepturi nepatrimoniale:
- drepturi care privesc identificarea persoanei juridice;
- drepturi de proprietate industriala si intelectuala.
2.1.2.1. Drepturi care privesc identificarea persoanei juridice
Drepturile care privesc identificarea persoanei juridice sunt:
- dreptul la denumire[3];
- dreptul la sediu[4]
2.1.2.1.1. Dreptul la denumire
"Prin denumirea persoanei juridice intelegem acel mijloc de identificare a subiectului de drept civil care consta in cuvantul ori grupul de cuvinte stabilit cu aceasta semnificatie, in conditiile legii"[5]
Denumirea persoanei juridice ca drept personal nepatrimonial contine pentru persoana juridica titulara urmatoarele prerogative:
- sa foloseasca aceasta denumire in raporturile juridice civile la care participa;
- sa ceara altora sa o individualizeze prin denumirea sa;
- sa ceara in justitie restabilirea dreptului la denumire in caz de atingere a acestuia.
2.1.2.1.2. Dreptul la sediu
"Prin sediul persoanei juridice intelegem acel mijloc de identificare prin indicarea unui anumit loc stabilit in conditiile legii cu aceasta semnificatie"[6].
Dreptul la sediu confera titularului sau urmatoarele prerogative:
- sa foloseasca sediul in raporturile juridice civile la care participa;
- sa ceara altora sa o individualizeze prin sediu;
- sa ceara @n justitie restabilirea dreptului la sediu in caz de atingere a acestuia.
2.1.2.2. Drepturile de proprietate industrial[ ]i intelectual[
Investitorilor straini persoane juridice le sunt recunoscute drepturile de proprietate industriala si intelectuala prin reglementarile cuprinse in Legea nr.61/1991 (art.6)[7], Legea nr.129/1992 (art.6)[8], Legea nr.35/1991 (art.1, lit.e).
Astfel, sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei dreptul asupra inventiei si drepturile asupra desenelor si modelelor industriale precum si asupra altor drepturi de proprietate industriala si intelectuala.
2.2. Obligaiile
Potrivit reglementarilor de drept civil titularii drepturilor civile, investitori persoane juridice, au urmatoarele obligatii:
a) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile numai potrivit cu scopul lor economic si social;
b) obligatia exercitarii drepturilor civile cu respectarea legii si moralei;
c) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile cu buna-credinta;
d) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile in limitele lor.
3.3. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept comercial
3.3.1. Drepturile
Investitorii straini persoane juridice au aceleasi drepturi ca si investitorii straini persoane fizice, reglementate prin normele de drept comercial.
Drepturile sunt urmatoarele:
a) dreptul de a participa la constituirea de societati comerciale si dobandirea calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.a)
b) dreptul de a participa la majorarea capitalului social si dobandirea de parti sociale sau actiuni si a calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.b)
c) dreptul de a dobandi obligatiuni sau alte efecte de comert (Legea nr.35/1991, art.1, lit.b)
d) dreptul de a incheia contracte comerciale ( Legea nr. 35/1991, art.1, lit.c-h)
e) dreptul de transfer valutar (Legea nr.35/1991, art.9, lit.c-f)
f) dreptul de a instraina, drepturile si obligatiile lor contractuale catre alti investitori romani sau straini (Legea nr.35/1991, art.9, lit.b)
g) dreptul de a participa la cumpararea de active ale societatilor comerciale (Legea nr.58/1991, art.2)
h) dreptul de a participa la concursul de selectie pentru postul de manager la regiile autonome si societatile comerciale (Legea nr.66/1993, art.4).
Prin dobandirea calitatii de asociat sau actionar la societatile comerciale investitorul strain persoana juridica dobandeste si drepturile asociatului sau actionarului adica:
- dreptul de a participa la deliberari si decizii;
- dreptul de a participa la adunarea generala;
- dreptul la vot;
- dreptul la informare;
- dreptul la beneficiu;
- dreptul la restituirea valorii aporturilor, la dizolvarea si lichidarea societatii si a activului net.
3.3.2. Obligatiile
Potrivit normelor de drept comercial investitorii straini persoane juridice au urmatoarele obligatii:
a) Obligatii care decurg din participarea la constituirea de societati comerciale si dobandirea calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.a si Legea nr.31/1990, art.35, art.165, art.65, art.50, art.52, art.66, art.136, art.59-60).
In aceasta categorie sunt cuprinse obligatiile:
- obligatia de efectuare a aportului promis (Legea nr.31/1990, art.3, art.32, art.35, art.53-54, art.165);
- obligatia de a nu aduce atingerea patrimoniului social (Legea nr.31/1990, art.50, art.165);
- obligatia de a nu face concurenta societatii (Legea nr.31/1990, art.52).
b) Obligatii care decurg din cumpararea de active (Legea nr.58/1991, art.57 ]i H.G. nr.634/1991)
In aceasta grupa de obligatii intra:
- obligatia de a prelua contractele de livrare a unor produse care utilizau @n derulare activul v`ndut (H.G. nr.634/1991, art.20);
- obligatia de a prelua contractele de inchiriere sau locatie de gestiune (H.G. nr.634/1991, art.21);
- obligatia continu[rii activtatii de producere sau vanzarea alimentelor de baza (H.G. nr.634/1991, art.22);
- obligatia de a asigura anumite drepturi banesti (H.G. nr.634/1991, art.23).
c) Obligatii care decurg din dobandirea calitatii de manager
(Legea nr.66/1991, art.22)
Prin incheierea contractului de management investitorul strain persoana juridica are urmatoarele obligatii:
- sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta;
- sa prezinte trimestrial informare la FPS si FPP privind situatia economico-financiara a societatilor si a stadiului realizarii investitiilor;
- sa constituie o garantie baneasca.


Portalul Romanului adevarat !!!! www.strainatate.org
Delete Edit Quote
 
Admin
Administrator
Avatar

Posturi: 678
Contributii: 274

Sex: _MALE_
Online: Nu
Data: 07/09/2011 20:17
Re: Posta jurdica si Informatii legislative scrise de domnu avocat Lucian Pitigoi
#post3879

Posta juridica

Intrebare : DA a mostenit de la defunctul S.A. un teren pe care este construita o casa cu 3 camere si dependinte. Are 3 frati care nu au acceptat sucesiunea. Ne intreaba care este procedura pentru a intra in posesia imobilului?

Raspuns: Aveti la indemana o actiune civila prin care sa cereti ca sunteti unica mostenitoare, ca cei 3 frati nu au acceptat succesiunea in termenul legal de 7 luni si v-i se atribuie in proportie intreaga masa succesorala. Temeiul de drept este prevazut de art. 650 si 700 Cod Civil.
Introduceti o actiune scrisa pe rolul judecatoriei unde se afla imobilul si chemand in judecata pe cei 3 frati , solicitati admiterea probei cu inscrisuri , interogatoriile paratilor, expertiza topografica si proba cu 2 martori. Pentru a nu va deplasa in tara puteti apela la serviciile unui avocat, sau sa solicitati in temeiul art. 242 alin 2, Cod Procedura Civila, judecata in lipsa dumneavoastra.
Pentru indeplinirea actelor de procedura, este obligatoriu indicarea unui domiciliu ales in Romania fie la sediul avocatului, fie la domiciliul unei rude sau cunostinte, cauza se judeca in 10 pana la 24 luni. Actiunea se va timbra cu suma de 19 lei, si un timbru judiciar de 0,3 lei. Dupa administrarea probelor se trece la judecarea fondului si in cazul admiterii actiunii se redacteaza hotararea, care va este comunicata la domiciliul ales din Romania. Dupa parcurgerea cailor de atac hotararea ramane definitiva si irevocabila. Dupa investirea cu forma executorie , procedati la executarea voluntara sau silita a dispozitiilor hotararii. Daca partile nu executa voluntar hotararea apelati la un executor judecatoresc.
Editat: 07/09/2011 20:18
Portalul Romanului adevarat !!!! www.strainatate.org
Delete Edit Quote
 
Reply
Pagina 5/5 |< < 2 3 4 5